Popis poljoprivrede se odvija dobro

  • 04/11/2014

Popis Projekta poljoprivrede uRepublici Kosovo, koji je poceo1. novembra, ide premapredvidenim planovima i ocekuje se da cese uspešno završiti 20. novembra.

Zvanicnici Agencije za Statistiku Kosova (ASK), su danas nakonferenciji za novinare predstavili dosadašnje tokovePopisa Poljoprivrede u Republici Kosovo.

Izvršni direktor Agencije za StatistikuKosova, Isa Krasniqiobavestio je u vezi  manjihtehnickih problema s kojimasmo se  suocavali tokom ovih dana na terenu, teprobleme smo prevazišli tako da se Popis Poljoprivrede odvija po planu.

"Na osnovu svihdogadaja koji su se do sada dogodileoko ovog projekta, sve ide po planu. Izvještajisu da se projekatodvija bolje nego što smo planirali, u smislu uporedenja sa s odredenim rizicima koje smo planirali. Dakle, nemamovecih problema. Izuzetak je da ovde nemamo ucesce  cetiri opština sa severa  Kosova, koji ne ucestvuju u popisu poljoprivrede.Dok su u ostalim 34 opština u Republici Kosovo,proces Popisa Poljoprivrede seodvija jako dobro ", rekao je izvrsni direktor Krasniqi.

On je dodao da problemi koji su se pojavili u ova tri dana, su od tehnicke prirode, kao što su aspekti nedostatka formularai aspekti promene tokom distribucije formulara sa jednogu drugo podrucje.

Dok je, u smislu procesaza pripremu Popisa Poljoprivrede,on je naveo da "jeplaniranje uradeno u svim opštinama, ukljucujuci icetiri opštine naseveru zemlje, koje za sada, ne ucestvuje uovom popisu." Medutim, on jenaglasio da u trenutku kada ceone biti spremne, ukljucice se  u ovaj proces.

"Nije izricito receno, da neucestvuju, zbog ovog ili onog razloga, i mi nismo pozvani da govorimo u njihovoime. Razloge za to oni mogu da daju. Ali, nama je receno da ovaj proces trebada se odgada.  Mi smo nastavili u drugimopcinama, nismo mogli da dopustimo da rizikujemo ovaj projekta, kroz cekanje.Dok je, u smislu da ce biti ukljuceni, mi cemo ukljuciti u bilo kojem trenutkukada ove komisije Opštinskog Popisa Poljoprivrede u cetiri opštine sa severabudu spremne mi cemo automatski da ih ukljucujemo u procesu Popisa Poljoprivrede tokom ovog perioda, od  1-20 Novembra, "rekao je g . Krasniqi.

G. Krasniqi, takoderje pozvao gradane da pruže potrebne podatkekoje su neophodne za Popis Poljoprivrede, pošto su ti podaci  u dobrobit gradana i razvoju ekonomskih politika u zemlji. On jeobjasnio da Popis Poljoprivrede nemaveze s porezima iliimovinom, pošto se radi o jednom proces koji jepotpuno  odvojen proces i da su svipodaci zašticeni zakonom.

"Dokle,ako se okleva  sadavanjem  tacnih informacija, samgradanin bice taj koji ce biti otecen. To je zbog razloga, da je Popis poljoprivrede u njihovom koristu zabuduce investicije u ovom važnom stubu ekonomije", naglasio je g. Krasniqi.

Što se ticeodbijanja ovog procesa popisa, BajrušQevani, menader zaPopis Poljoprivrede, rekao je daodbijanja su veoma retke i u  pojedinacnim slucajevima.

"Postojemnogi pojedinacni slucaji. Mi smo u prvim danima pocetkapopisa poljoprivrede. Postoje slucajevi gde svrha Popisa Poljoprivrede nije shvacena pravilno. I, prema uputstvima koje postoje, Opštinske Komisije za Popis su dužne da se baveovim slucajevima. Da ih detaljnijeobavijesti mo o nameri i koristi kojiima ovaj Projekat Popisa Poljoprivrede i za njih kao pojedince" rekao je Mr.Qevani.

Inace, projekat Popisa Poljoprivrede finansiran jeod Vlade Kosova i raznih donatora poput Kancelarija Evropske Unije na Kosovu,Unija za Razvoj - Ambasada Švedske- SIDA, Vlada VelikeBritanije - DFID, ured Švajcarska Kancelarija za Saradnju ,Vlada Danske i Ambasada Velikog Vojvodstva Luksemburga. Ovaj fond se naziva Poverenicki Fond, s kojimupravlja Kancelarija Ujedinjenih Naroda za ProjektneUsluge (UNOPS). Ukupna vrijednostprojekta je oko 4,7 miliona.Od projekta popisuostao 2,2 milijuna. Ostatak oko 2,5 milionaevra pružena od strane Vladei donatora. Ovaj trošak se odnosi na period 2012-2015.