Okrugli sto "Nacrt Zakona o Popisu Stanovništva"

  • 10/08/2021

Okrugli sto "Nacrt Zakona o Popisu Stanovništva"

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) održala je danas javnu diskusiju na temu: Nacrt Zakona o Popisu Stanovništva, Domaćinstava i Stanova na Kosovu

Na ovom okruglom stolu prisutni su bili Zamenica Premijera za Manjinska Pitanja i Ljudska Prava, gđa. Emilija Redžepi; Ministar Finansija, Rada i Transfera, g. Hekuran Murati, predstavnici drugih ministarstava i Ombudsmana, predstavnici univerziteta, predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva, kao i verskih institucija i zajednica.

Uvodni govor ove javne diskusije održao je Direktor Socijalne Statistike i Menadžer Popisa stanovništva, g.Avni Kastrati.

Dok je u svom govoru Zamenica Premijera, Redžepi rekla da “"Popis stanovnišva je jedna od najvažnijih tema državnog statističkog sistema i kao takav treba da bude prioritet i da je Vlada Republike Kosovo izuzetno zainteresovana za ovaj projekat."

Nadalje, ona je istaknula nedavna dešavanja u vezi sa nedostatkom tačnih podataka o migraciji stanovništva, iako su se migracioni trendovi promenili zbog pandemije Covid-19.

Konkretno, Zamenica Premijera, Redžepi je naglasila važnost analize o položaju zajednica na Kosovu, njihovom tačnom broju, najnovijim migracionim trendovima i položaju marginalizovanih grupa, kao celina ljudskog kapitala u zemlji. Na kraju ona je obećala institucionalno i lično angažovanje i na nivou uključenih stručnjaka, koji će dati njihov doprinos na ovo pitanje.

Dok, Ministar, Murati je u svom govoru rekao da su do sada Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Agencija za Statistiku Kosova, kao institucije koje su nosioci zvanične statistike u zemlji, sprovele niz aktivnosti, uključujući i Nacrt Zakona o Popisu Stanovništva .

"Današnji sastanak sa zainteresovanim stranama označava važan korak u pravcu finalizacije predmetnog nacrta zakona i stvaranja osnove za prikupljanje, analizu i pružanje podataka o ključnim demografskim i društveno-ekonomskim pokazateljima u zemlji", rekao je on.

On je dalje dodao da je „Popis stanovništva važan nacionalni projekat koji će centralnim i lokalnim institucijama, organizacijama i preduzećima pružiti širok spektar podataka o kreiranju politika u pripremi strateških planova i istraživačkih analiza u oblastima, kao što su: obrazovanje, zdravstvo, transport, kapitalni projekti itd. ”.

Takođe, on je napomenuo da će "Popis stanovništva 2022.godine pokriti jaz u podacima, čime se stvara čvrsta osnova za izradu, sprovođenje i praćenje javnih politika, što će direkto uticati na naše građane."

Videvši najnovija pripremna dostignuća, Ministar.Murati je takođe pomenuo soja očekivanja da će ovaj Popis stanovništva biti kvalitetniji od onog iz 2011.godine. On je rekao da “ mi bićemo posvećeni  povećanju pouzdanosti statističkih podataka, aktivnom učešću građana i obezbeđivanju korišćenja statističkih informacija u poboljšanju sektora koji su najvažniji za zajednicu i građane zemlje.”

U ovoj javnoj diskusiji govorio je i v.d. Izvršnog Direktora ASK -a, g. Ilir T. Berisha, koji je u svom govoru naglasio da je „ASK, pored aktivnosti u okviru aktivnosti i plana rada, angažovana i na Projektu Popisa Stanovništva, kao najvažnija aktivnosti u statističkom sistemu.“. On je istakao  da "velike demografske promene nisu praćene od administrativnih registara, stoga Popis stanovništva obezbeđuje pružanje ovih detaljnih analiza".

Menadžer Popisa Stanovništva, g. Avni Kastrati je kratko izlagao Nacrt Zakona o Popisu stanovništva, napominjući da će nakon određivanja datuma Popisa biti sprovedena intenzivna  komunikacijska kampanja i kampanja podizanja svesti javnosti. U međuvremenu će se održavati redovne konsultacije i sastanci sa zainteresovanim stranama o upitniku Popisa, u fazama koje su u toku.

Javna debata nastavio je sa analizom nacrta Zakona, gde su uključene strane bile posvećene  davanju svog  doprinosa.