Održana obuka o Ažuriranju 2.000 Popisnih Krugova (PK)

  • 03/09/2019

U prostorijama ASK-a održana je obuka 50 anketara i 13 supervizora iz različitih kosovskih opština o Ažuriranju  Popisnih Krugova (PK).

Svrha Ažuriranja je poboljšanje Okvira popisnih krugova za potrebe redovnih anketa ASK-a, kao i za potrebe pripreme kartografske osnove za Popis Stanovništva 2021. godine.

U svom uvodnom govoru povodom početka obuke g. Avni Kastrati, Direktor Odjeljenja za Socijalnu Statistiku, naglasio je značaj ovog projekta, posebno za Popis Stanovništva 2021. Prema njegovim rečima, ažuriranje je potrebno kako bi se na terenu dopunili trenutni podaci koji će služiti za planiranje broja osoblja, broja upitnika i ostalog dodatnog materijala za Popis Stanovništva planiranog za 2021. godinu.

G. Burim Limolli, Šef Informacionih Sistema u ASK-u, demonstrirao je inovativnu metodu prikupljanja podataka CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing/ Lično Intervjuisanje Pomoću Računara). Između ostalog, on je predstavio  prednosti upotrebe CAPI metode, kojom ASK nastoji da poboljša kvalitet podataka, skrati vreme prikupljanja podataka, ova metoda je ekonomičnija, pruža održivija rešenja i efikasniju obradu statističkih podataka.

CAPI metoda  nudi niz funkcionalnosti, uključujući više nivoa validacije, dobijanje podataka pre i tačne informacije o lokaciji anketara, trajanje intervjua  itd.

Dok, prema g. Idriz Shala, Stručnjak za GIS, ažuriranjem će se ažurirati sva domaćinstava na terenu i identifikacirati svi građevinski objekti unutar Popisnih Krugova (PK).

Ovim projektom će se pružiti informacije o: broju porodica u domaćinstvu; broju stanovništva prema polu i etničkoj pripadnosti; broju domaćinstava u zgradi; naseljenim / praznim građevinskim objektima; broju stanova u zgradi; broj spratova u zgradi itd.

Rad na terenu će početi 5. septembra do 31. decembra 2019.godine.