Održan je sastanak sa Šefom Kancelarije Evropske Unije na Kosovu

  • 11/03/2022

Danas je u Agenciji za Statistiku Kosova (ASK) održan sastanak sa Šefom Kancelarije Evropske Unije (EU) na Kosovu, Ambasadorom, Tomáš Szunyog

Tema razgovora bio je proces Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova na Kosovu 2022.

V.d. Izvršnog Direktora ASK, g. Ilir T. Berisha je upoznao ambasadora sa pripremama koje se vrše za održavanje Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova, kao i sa izazovima sa kojima se ASK trenutno suočava.

U početku je g. Berisha je govorio o Zakonu o Popisu, koji je prošao prvo čitanje u Skupštini Republike Kosovo, a zatim se fokusirao na glavne izazove, a to su aktivnosti Nabavke, zapošljavanje osoblja i IT sistemi. Za to je, kako je rekao, zatraženo stvaranje Task Force za podršku nabavkama i u oblasti IT-a (u oblasti  sajber sigurnosti i nabavke IT opreme).

Diskusija se dalje fokusirala na rezidentno stanovništvo na Kosovu, kako u opštinama tako i iz inostranstva (dijaspore); zatim za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, za srpsku zajednicu na severu i druge opštine na jugu, i za Memorandumu o Razumevanju između ASK-a i Agencije za Civilni Registar (ACR) za Registar Stanovništva. U međuvremenu, povećana pažnja posvećena je sajber bezbednosti, jer će se popis obavljati putem tablet računara.

Drugo pitanje o kome se razgovaralo na ovom sastanku takođe je bila rastuća inflacija i cene nafte i jestivog ulja na Kosovu.

Ovom sastanku prisustvovali su i g. Saimir Selimi i g. Berat Havolli iz Kancelarije EU-a, kao i g. Avni Kastrati, Direktor Odeljenja Socijalnih Statistika i Statistika Stanovništva/ Menadžer Popisa Stanovništva iz ASK-a.