Objavljuju se novi rezultati ODIN 2017- Kosovo je 8-a na nivou Južne Evrope, a 68-a na svetskom nivou

  • 07/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) već je primila najavu o objavljivanju najnovijih rezultata godišnjeg Izveštaja Open Data Inventory (ODIN 2017) za diseminaciju zvanične statistike u otvorenom formatu na svetskom nivou i kontinentalnoj podeli. Ova procena rangira Kosovo na 68-om mestu na svetskom nivou i na 8-om mestu na nivou Južne Evrope.