Nivo Zarada na Kosovu, 2012-2019

  • 29/05/2020

Publikacija u reviziji

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) izdaje Obaveštenje za korisnike Zvanične Statistike o Izveštaju „Nivo Zarada na Kosovu, 2019

Izveštaj „Nivo Zarada na Kosovu 2019.“ sadrži podatke o nivou plata, podelenom prema sektorima: javni, privatni i javno-privatni sektor. Podaci dobijeni od odgovornih institucija koji su prikazani u ovom izveštaju su analizirani, izračunati i distribuirani putem izveštaja koji je objavljen u javnosti. Podaci koji su prikazani i objavljeni po sektorima su revidirani i reprezentativni, dok  u tabeli 1.1, u koloni "Prosečna zarada" napravljena je greška / propust, gde izvedeni pokazatelj (prosečna zarada/plata) je izveden iz primarnih pokazatelja (sektora), što se u ovim slučajevima ne praktikuje.

Ovaj propust je identifikovan od strane korisnika izvan ASK-a i zahvalni smo za njihove komentare, pomažući instituciji da kontinuirano poboljša kvalitet statističkih proizvoda.

Prema Kodeksu Prakse Evropske Statistike (CoP) u Načelu Nepristranosti, tačka 6.3 predviđa da: statističke institucije nakon identifikacije grešaka u objavljenim zvaničnim statistikama, treba da ih isprave što  je pre moguće  i ponovo objavljuju, unapred obavještavajući korisnike o promenama.

Takođe, u Načelu Tačnosti, Tačka 12.3. je specificirano da se: Revizije  redovno analiziraju u cilju poboljšanja statističkih procesa. Takve prakse preporučuju i Svetska Banka i Međunarodni Monetarni Fond u vezi sa greškama i pregledima.

I druge međunarodne institucije koje prikupljaju, analiziraju i distribuiraju  statističke podatke, nakon identifikovanja grešaka, preporučuju i praktikuju njihovo ispravljanje, putem revizije izveštaja (dopune metodologijama, dodatnih izvora podataka, serijskih ili međunarodnih upoređivanjima, itd.).

Vredi napomenuti da uključivanje podataka iz neposmatrane ekonomije (neformalnosti) u prikazanim podacima bi izjednačavalo istu prosečnu zaradu/platu, koja je  prikazana u Izveštaju, ali ovo pitanje pripada procesu revizije, u dužem periodu.

Stoga, u zaključku, ASK obaveštava sve korisnike zvanične  statistike da su  analiza i revizija predmetnog Izveštaja u toku i da će u vreme njegove finalizacije objaviti revidirani Izveštaj.