Nivo Zarada na Kosovu, 2012-2018

  • 06/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Nivo Zarada na Kosovu za period 2012-2018.

Ova publikacija sadrži podatke o prosečnim bruto i neto zaradama  prema sektorima i ekonomskim aktivnostima u Javnom Sektoru (Administraciju), Privatnom Sektoru i Javnim Preduzećima na Kosovu.

U 2012.godini prosečna bruto zarada na Kosovu iznosila je 431 evra, dok  u 2018. godini iznosila je 558 evra, što predstavlja  povećanje od 127 evra ili 29.6%. Dok,  neto zarada od 384 evra koliko je bila u 2012.godini porasla na 498 evra  u 2018.godini, sa 114 evra više ili 29.8%

Prosečna bruto zarada u Javnom Sektoru u 2012. godini iznosila je 407 evra, dok je u 2018. godini iznosila 573 evra, što predstavlja povećanje za 116 ili 40.8%. Dok je neto zarada od 353 evra koliko je bila u 2012. godini, porasla je na 509 evra, što je jedno povećanje od 156 evra ili 44.1%.

U privatnom sektoru, u 2012.godini, bruto prosečna zarada je bila 367 evra, dok u 2018. godini iznosila je 401 evra, što predstavlja porast od 34 evra ili 9.3%. Dok, neto zarada od 333 evra, koliko je bila u 2012. godini, porasla  na 364 evra, sa porastom  od 31 evra ili 9.3%.

Prosečna bruto zarada u Sektoru Javnih Preduzeća u 2012. godini iznosila je 518 evra, dok je u 2018. godini iznosila 699 evra, što predstavlja povećanje od 181 evra ili 34.9%. Dok  neto zarada od 465 evra, koliko je bila u 2012. godini, porasla na 620 evra u 2018.godini, sa porastom od 155 evra ili 33.3%.

Najveći nivo zarada na Kosovu bio je u Sektoru Javnih Preduzeća, dok najniže zarade bile su u Privatnom Sektoru.

Najveća prosečna bruto zarada u 2018. godini prema ekonomskim aktivnostima bila je kod:  Snabdevanja elekričnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (843 evra); Informacija i komunikacija (717 evra); Vađenje ruda i kamena (639 evra) dok je najniža zarada bila u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (256 evra).

Prosečna neto zarada u 2018. godini prema ekonomskim aktivnostima je rangirana isto: Snabdevanja elekričnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (743 evra); Informacija i komunikacija (635 evra); Vađenje ruda i kamena (569 evra) dok je najniža zarada bila u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (237 evra).

Za više informacija o Nivou Zarada na Kosovu, 2012-2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/plata