Mesečni Bilten Vitalne Statistike, Mart 2022

  • 16/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila preliminarne mesečne podatke rođenja, umrlih, o zaključenim i razvedenim brakovima za mart 2022.godine

Ovi  podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga Rođenja, Umrlih,Venčanih i Razvedenih,  slučajevi su obavezno upisuju u gore navedene matične knjige, na licu mesta, bez obzira da li osobe sa kojima je događaj povezan imaju prebivalište na tom mestu ili na nekom drugom mestu

U martu registrovano je ukupno 2 132 rođenja (unutar i izvan Kosova). Od ovih registrovanih rođenja 1096 su muškog pola i 1036 ženskog pola.

Dok je registrovano ukupno 867 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova). Od registrovanih slučajeva umrlih, 492 slučajeva su muškarci, a 375 žene.

U martu 2022.godine registrovano je ukupno 1442 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova).

Dok,  broj razvedenih brakova u martu 2022.godine bio je  103 slučajeva.

ASK  će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1,  tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou   i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za  upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

Nema pdf na srpski jezik