Mesečni Bilten Vitalne Statistike, Mart 2021

  • 14/05/2021

Mesečni Bilten Vitalne Statistike, Mart 2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila preliminarne[1] mesečne podatke  rođenja, umrlih, o zaključenim i razvedenim  brakovima za mart 2021.godine. Ovi  podaci se objavljuju po  prvi put ove godine na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga Rođenja, Umrlih,Venčanih i Razvedenih,  slučajevi su obavezno upisuju u gore navedene matične knjige, na licu mesta, bez obzira da li osobe sa kojima je događaj povezan imaju prebivalište na tom mestu ili na nekom drugom mestu

U martu 2021.godine registrovano je ukupno 3205 rođenja (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa februarom 2021.godine predstavlja povećanje broja rođenja za. 19.9%. Od ovih registrovanih rođenja u martu, 1699 su muškog pola i 1506 ženskog pola.

Dok je registrovano ukupno 1797 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa februarom 2021.godine u martu 2021.godine zabeleženo je povećanje za 19.1%. Od registrovanih slučajeva umrlih, 1016 slučajeva su muškarci, a 781 žene.

U martu 2021.godine je registrovano ukupno 1822 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa februarom 2021.godine zabeleženo je povećanje za 20.7%. Od registrovanih slučajeva umrlih, 1025 slučajeva su muškarci, a 797 žene.

U martu 2021.godine registrovano je ukupno 1679 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa februarom zabeleženo je povećanje broja zaključenih brakova za (5.1%).

Dok,  broj razvedenih brakova u martu 2021.godine u poređenju  sa brojem u februaru 2021. godine, bio je isti. Ukupno je registrovano 123 slučajeva razvedenih parova

ASK  će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1,  tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou   i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za  upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

[1] Korisnicima podataka savetuje se da te podatke uzimaju kao preliminarne, a ne kao konačne podatke.