Memorandum o Razumevanju (MoR) potpisan između ASK-a i UNDP-a za prenos i objavljivanje podataka Pulsa Javnosti

  • 19/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) potpisala je Memorandum o Razumevanju (MoR) sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) na Kosovu za nastavak saradnje na prenosu i objavljivanju prikupljenih podataka, počevši od 2002. godine sa Sistemom Ranog Upozoravanja, koji je nastavio sa Pulsom Javnosti od 2010.godine do danas.

Svrha ovog MoR je da poboljša pristup i korišćenje podataka od strane kosovskih institucija koje kreiraju politiku, kao i od drugih zainteresovanih strana, uključujući akademiju, nevladine organizacije i razvojne organizacije.

Podaci Pulsa javnosti dopunjuju postojeće podatke na Kosovu, koje su proizveli ASK i drugi subjekti, dajući podatke prikupljene u poslednjih 10 godina o percepciji ljudi o političkim i socio-ekonomskim pitanjima, demokratizaciji, zadovoljstvu centralnim i lokalnim institucijama, vladavini prava, funkcionisanju javne službe, međuetničkim odnosima i društvenoj toleranciji, bezbednosnim pitanjima, životnoj sredini itd.

Ovaj Memorandum su potpisali g. Ilir T. Berisha, v.d. Izvršnog Direktora u ime ASK i gđa. Maria Suokko, Stalna Predstavnica, u ime UNDP-a.

„Ovaj memorandum je nastavak veoma vredne saradnje između UNDP-a i ASK-a u obezbeđivanju podataka i stavljanju na raspolaganje kosovskim institucijama i drugim zainteresovanim stranama. Podaci bi trebalo da budu osnova za planiranje i razvojnu politiku. UNDP na Kosovu u partnerstvu sa USAID-om se obavezao da će podržati prikupljanja podataka kao osnovu za kreiranje politike zasnovane na dokazima u poslednjih  20 godina. Vremenske serije podataka Pulsa Javnosti dopunjuju one koje su prikupile ASK i druge institucije. "Njihovo stavljanje na raspologanje  preko ASK-a povećava njihovu vidljivost i, nadamo se, njihovu upotrebu od strane kosovskih institucija," rekla je ovom prilikom gđa. Suokko.

Dok, g. Berisha je naglasio da „ASK ceni saradnju sa UNDP-om i drugim međunarodnim institucijama. Potpisivanje ovog Memoranduma o Razumevanju se vrši u cilju obezbeđivanja prozora na veb stranici ASK-a za vizuelizaciju podataka Pulsa Javnosti, uključujući i predstavljanje autorstva ovih podataka. Podaci Pulsa Javnosti su mera percepcije građana Kosova o promenama na Kosovu, u odnosu na demokratizaciju, ekonomski razvoj, politički pravac i druge procese. "

Današnji memorandum je drugi po redu – nakon potpisivanja prvog memoranduma sa ASK-om u julu 2020. godine i pruža osnovu za nastavak prenosa i objavljivanja podataka Pulsa Javnosti. Kontinuirano partnerstvo i saradnja sa ASK-om su veoma važna za UNDP, prepoznajući ključnu ulogu ASK-a, kao glavna institucija odgovorna za prikupljanje zvaničnih podataka na Kosovu.

Projekat je započeo 2002. godine, u početku kao Sistem Ranog Upozoravanja, a kasnije kao Puls Javnosti, a od početka ga je finansirala Američka Agencija za Međunarodni Razvoj (USAID).