Kvartalni Bilten K1 - 2022

  • 29/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Kvartalni Bilten K1 – 2022.godine.

Kvartalni Bilten K1 – 2022.godine je jedna od naj posebnih i sveobuhvatna publikacija Agencije za Statistiku Kosova.

U ovoj publikaciji su sažeti veoma važni statistički podaci u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Kosovu.

Statistički podaci, prikazani u Kvartalnom Biltenu K1 - 2022 su pripremljeni  na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima  i spremnosti odeljenja ASK-a da pravovremeno  i kvalitetno odgovori zahtevima korisnika.