Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Septembar 2022

  • 12/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec septembar 2022.godine

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U septembru 2022. godine struktura prometa je bila: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (34,49%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (26,28%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (17,56%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (14,31%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4,19%); Trgovina na malo ne u prodavnicama (putem pošte ili interneta) (1,14%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0,88%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0,84%); i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama ili pijacama (0,3%).

Dok struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36,57%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23,59%); Trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama (22,12%); Trgovina na malo gorivom za vozila u specijalizovanim prodavnicama (10,34%); Trgovina na malo prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, u specijalizovanim prodavnicama (4,12%); Trgovina na malo informatičkom i komunikacionom opremom, u specijalizovanim prodavnicama (1,25%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1,2%); Trgovina na malo ne u radnjama, tezgama ili na pijacama (0,42%); i Trgovina na malo ne u prodavnicama, (putem pošte ili interneta) (0,4%).

Nema pdf na srpski jezik