Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Novembar 2022

  • 10/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec novembar 2022.godine.

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec novembar 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U novembru 2022. godine struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (30.93%); Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.14%); Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (29.34%); Trgovina na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.12%); Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (19.34%); Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0.67%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (13.24%); Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama ili pijacama (0.09%) i  Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) (1.12%).

Dok struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.7%); Trgovina na malo prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, u specijalizovanim prodavnicama (4.19%); Trgovina na malo gorivom za vozila u specijalizovanim prodavnicama (9.53%); Trgovina na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.29%); Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.67%); Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.24%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (22.72%); Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama ili pijacama (0.28%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) (0.38%).

Nema pdf na srpski jezik