Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Maj 2022

  • 11/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo”, za mesec Maj 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci o prometu i broju zaposlenih.

U maju 2022. godine struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (35,93%); Trgovine na malo motornim gorivima za vozila u specijalizovanim prodavnicama (26,44%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (18,72%); Trgovine na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama (12,3%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4,39%); Trgovine na malo informatičkom i komunikacionom opremom, u specijalizovanim prodavnicama (0,75%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0,71%); Trgovine na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima putem pošte ili interneta (0,65%); i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0,11%).

U maju 2022. godine, struktura zaposlenih prema delatnosti bila je: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (34,26%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (26,14%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (22,02%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 7,31%; Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (5,98%); Trgovine na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima putem pošte ili interneta (1,8%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama 1,35%; Trgovine na malo informatičkom i komunikacionom opremom, u specijalizovanim prodavnicama (0,74%); i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0,39%).       

Nema pdf na srpski jezik