Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K4 2020

  • 16/03/2021

Rastu maloprodajne cene hrane, pića i duvana

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistike Trgovine na Malo”- za četvrti kvartal (K4), 2020.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U četvrtom kvartalu (K4) 2020.godine  u  odnosu na  treći kvartal (K3) 2020.godine je primećeno povećanje kod: Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (41.5%); Trgovine na malo ostalom robom u nespecijalizovanim prodavnicama (34.4%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (29.2%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (28.6%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (24.7); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (24.3%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (20.9%) i Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.4%).

U K4 2020.godine  u  porećenju sa  K4 2019.godine je primećeno povećanje kod: Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (54.3); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (5.5%) i Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (4.7%);

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (-48.6%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (-27.7%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (-27.5%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (-12.5%) i Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (-10.0%).

Nema pdf na srpski jezik