Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K3 2020

  • 16/12/2020

Trgovina na malo pada

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistike Trgovine na Malo”¬- za treći kvartal (K3), 2020.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U trećem kvartalu (K3) 2020.godine  u  odnosu na  drugi kvartal (K2) 2020.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (30.6%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (27.7%) i Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (2.6%).

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (-39.1%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (-24.2%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (-12.8%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (-11.2%) i Trgovine na malo ostalom robom u nespecijalizovanim prodavnicama (-7.8%).