Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K2 2016

  • 27/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne statistike trgovine na malo" za drugi kvartal (K2) 2016. godine.                                              

 

Na osnovu objavljenih podataka, u drugom kvartalu (K2) 2016.godine  imamo rast  u poređenju sa prvim kvartalom (K1) 2016 kod: Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (20.4%);  Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (17.2 %); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (16.7%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (2.7%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (2.5%); i Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (0.8%).

 

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (13.2 %) i kod Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (0.8 %).

U odnosu na K2 2015.godine u K2 2016.godine je povećan broj zaposlenih kod: Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama za 47.1%; Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama za 13.9 %; Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za 12.5%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za 6.6% i kod Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama za 3.5%.

Dok pad je zabaležen kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (5.3 %); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (2.5%); kao i kod Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (0.1%).

Za više informacija o Kratkoročnim statistikama trgovine na malo za  K2 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/