Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K1 2021

  • 15/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) pripremila je sledeću publikaciju „Statistika Trgovine na Malo -K1/2021“, sa podacima o Trgovini na malo za poslednji kvartal K1 - 2021.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih: Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 30.4%, Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama 18.8% i Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 3.7%

Dok, pad je zabeležen u sektorima: Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (25.7%), Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (25.2%),Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (14.6%),  Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (10.0%) i Trgovine na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (7.8%).

Za više informacija o Statistikama Trgovine na Malo,  posetite veb stranicu: http://ask.rks-gov.net

Nema pdf na srpski jezik