Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K1 2017

  • 22/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo" za period K1/2017.                                              

Rezultati ovog istraživanja ukazuju tokove u trgovini na malo u kvartalnom periodu.

Tako da na osnovu objavljenih podataka, u prvom  kvartalu  2017.godine  u  odnosu na četvti kvartal (K4) 2016.godine rast je primećen  kod: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 0.3%;  Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  0.1%, dok kod Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama, Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama i Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama nije zabeležena neka primetna razlika u odnosu na prethodni period.

Pad je uoćen kod: Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (2.6%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (2.4%), Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (1.1%).                                            

U prvom kvartalu 2017.godine u odnosu na prvi kvartal 2016.godine rast je zabeležen kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama 29.4%; Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama 24.3%, Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 15.1%, Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama 14.1 %, Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  13.6%, Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 13.3% kao i kod   Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama gde je uoćen rast od 10.9%.

Dok pad je zabaležen samo kod Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (0.9%).