Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Jul 2022

  • 11/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec jul 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U julu 2022.godine struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.72%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (28.97%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (16.44%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (11.82%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.88%);Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0.72%); Trgovine na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) (0.72%).Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0.57%) i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.16%).

Dok struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.9%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.8%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (21.94%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (9.89%);Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.23%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.22%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.19%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.41%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.41%.

Nema pdf na srpski jezik