Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Februar 2023

  • 11/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec februar 2023.godine

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U februaru 2023.godine indeks prometa upoređenju sa istim mesecom prethodne godine (februar 2022.godine), prema ekonomskim aktivnostima, je zabeležio povećanja kod: Trgovine na malo ne u prodavnicama(putem pošte ili interneta) (59.36%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (35.38%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (16.67%);  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (11.56%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (8.43%) i  Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (4.48%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (-1.07%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (-1.65%) i Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (-1.88%).

Dok, indeks broja zaposlenih u poređenju na istim mesecom prethodne godine, prema ekonomskim aktivnostima, zabeležio je rast kod: Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (3.49%) i Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (2.98%).

Dok pad je zabeležen kod:  Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (-0.06%); Trgovine na malo ne u prodavnicama(putem pošte ili interneta) (-1.98%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (-2.21%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (-9.92%) i Trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (-25.29%).

Nema pdf na srpski jezik