Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, Avgust 2022

  • 11/11/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec august 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U avgustu 2022. godine struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (35,96%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (30,22%); rgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (16,04%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama11,07%; Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4,21%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0,87%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0,76%); Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) (0,73%); i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama ili pijacama (0,15%).   

Dok struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36,61%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23,57%); Trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama (21,76%); Trgovina na malo gorivom za vozila u specijalizovanim prodavnicama (10,67%); Trgovina na malo prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, u specijalizovanim prodavnicama (4,16%); Trgovina na malo informatičkom i komunikacionom opremom, u specijalizovanim prodavnicama (1,24%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1,2%); Trgovina na malo ne u radnjama, tezgama ili na pijacama (0,41%) i Trgovina na malo van prodavnica, tezgi ili pijaca (putem pošte ili interneta) (0,39%).

Nema pdf na srpski jezik