Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, April 2022

  • 12/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo, April 2022.godine” sa podacima o trgovini na malo za mesec April 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci o prometu i broju zaposlenih.

U Aprilu 2022.godine  struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 35.93%; Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam 4.39%; Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 26.44%; Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama 0.75%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 18.72%; rgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama 0.71%; Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama 12.3%;   Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama 0.11% i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.65%.

Dok, struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima u Aprilu bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 36.81%; Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam 4.13%; Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 10.57%; Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama 1.27%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 23.53%; Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama 1.34%; Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama 21.56%;   Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama 0.41% i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.37%.                                              

 

Nema pdf na srpski jezik