Kratkoročne Statistike Industrije, Septembar 2022

  • 12/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavilja je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec septembar 2022 (2020 = 100)

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U septembru 2022. godine indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (septembar 2021. godine) bio je: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (0,34%); Prerađivačka industrija (0,03%). Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (-0,81%); i Rudarstva (vađenje ruda i kamena) (-0,20%).

U augustu 2022.godine indeks broja zaposlenih u sektorima Industrije u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (septembar 2021. godine), bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0,00%); Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) (-0,05%); Prerađivačka industrija (-0,04%); i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0,04%).

Nema pdf na srpski jezik