Kratkoročne Statistike Industrije, Novembar 2022

  • 10/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavilja je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec novembar 2022.godine (2020 = 100)

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U novembru 2022. godine, indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (novembar 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0.58%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0.09%); Prerađivačka industrija (0.08%) i Rudarstvo (vađenje ruda i kamena)  (-0.24%).

Dok, indeks broja zaposlenih u sektorima industrije u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (novembar 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (-0.07%); Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) (-0.06%); Prerađivačka industrija (-0.04%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.03%).

Nema pdf na srpski jezik