Kratkoročne Statistike Industrije, Mart 2022

  • 10/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Kratkoročne Statistike Industrije, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za mesec Mart 2022 (2020 = 100).

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi performanse u industriji: B – Rudarstva (vađenje ruda i kamena), C – Prerađivačke Industrije, D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje i  obrada otpada , u kvartalnim periodima,  kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

Indeks prometa u industrijskim sektorima u Martu 2022. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (Mart 2021) iznosio je: Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) 0.32%; Prerađivačka industrija  0.53%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije  0.64% i    Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje i obrada otpada 0.06%.

Nema pdf na srpski jezik