Kratkoročne Statistike Industrije, K2 2017

  • 19/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Industrije" za drugi kvartal (K2) 2017. godine.

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja  pokazivanje napredka  u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

 U drugom kvartalu 2017.godine u poređenju sa  prvim  kvartalom  2017. godine  primećeno je  povećanje kod Prerađivačke industrije (C) od 28.5%; Vađenje ruda i kamena (B) od 25.9%, Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 7.8% i kod Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 2.0%.

Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2016), došlo je do povećanja kod: Vađenja rude i kamena (B ) od 46.1%, Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 16.1%, Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 15.3% i kod Prerađivačke industrije (C) od 4.0%.

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije za K2 2017.godine,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.