Kratkoročne Statistike Industrije, K2 2016

  • 27/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Industrije" za drugi kvartal (K2) 2016. godine.

                                              

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja  pokazivanje napredka  u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Proizvodnja (Prerađivačka industrija), D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

 

U  poređenju sa  prvim kvartalom (K1) 2016. godine u drugi  kvartal (K2) 2016.godine  primećuje se  povećanje kod: Vađenje ruda i kamena (B) od 32.8%; Prerađivačka industrija (C) od 27.4%; i kod Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 6.5%.

Dok pad je zabeležen kod: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 6.1%.

 

Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2015), došlo je do povećanja kod: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 30.8%; Vađenje ruda i kamena (B) od 13.9%; kao i kod Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 3.8%. A pad je zabeležen kod: Prerađivačke industrije (C) od (7.5%).

 

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije u K2 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/