Kratkoročne statistike industrije, K1-2017

  • 20/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Industrije" K1 2017. godine

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja  pokazivanje napredka  u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi), kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U  prvom kvartalom 2017.godine u  poređenju  sa četvrtom kvartalom  2016.godine  primećuje se pad kod: Prerađivačka industrija (C) od (19.1%);  Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od (7.4%); Vađenje ruda i kamena (B) od (5.3%) i kod Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od (3.3%).

 Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K1 2016), došlo je do povećanja kod: Vađenje ruda i kamena (B) od 54.1%; Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 14.7%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 7.3% kao i kod  Prerađivačke industrije (C) od 3.2%.

Nema pdf na srpski jezik