Kratkoročne Statistike Industrije, Jul 2022

  • 10/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavilja je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec jul 2022 (2020 = 100)

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U julu 2022. godine, indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (jul 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima 0.62%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0.18%; Prerađivačka industrija 0.02%, dok kod Rudarstva (vađenje ruda i kamena) zabeležen je pad za (0.23%).

U julu 2022.godine indeks broja zaposlenih u sektorima Industrije u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (jul 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima 0.02%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0.05%);  Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) (0.03%) i Prerađivačka industrija (-0.01%).

Nema pdf na srpski jezik