Kratkoročne Statistike Industrije, Dedembar 2022

  • 10/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Industrije, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za mesec decembar 2022.godine (2020 = 100)

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Rudarstva (Vađenje ruda i kamenolomi); C- Prerađivačke industrije; D-Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U decembru 2022.godine indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa isitim kvartalom  prethodne godine (Decembar 2021.godine) bio je:  Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpacima (1.10%); Rudarstvo (Vađenje ruda i kamenolomi) (0.41%);  Prerađivačka industrija (0.18%), dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  (-0.23%).      

Dok, indeks broja zaposlenih u industrijskim sektorima u poređenju sa  istim  mesecom prethodne godine (Decembar 2021. godine) bio je: Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpacima (0.00%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  (-0.03%); Prerađivačka industrija (-0.04%); Rudarstvo (Vađenje ruda i kamenolomi) (-0.06%). 

Nema pdf na srpski jezik