Kratkoročne Statistike Industrije, Avgust 2022

  • 10/11/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavilja je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec august 2022 (2020 = 100)

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U augustu 2022. godine, indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (august 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima 0.90%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0.59%; Prerađivačka industrija 0.12%, dok kod Rudarstva (vađenje ruda i kamena) zabeležen je pad za (0.09%).           

U augustu 2022.godine indeks broja zaposlenih u sektorima Industrije u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (august 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0.01)%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.05%);  Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) (0.04%) i Prerađivačka industrija (-0.03%).

Nema pdf na srpski jezik