Kratkoročne Statistike Industrije, April 2022

  • 12/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec April 2022.godine (2020 = 100).

Ova anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo,             C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i  E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

Indeks prometa u industrijskim sektorima u  Aprilu 2022. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (April 2021.godine) iznosio je: Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) 0.35%; Prerađivačka industrija 0.15%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0.28%  i Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima -0.1%.

Nema pdf na srpski jezik