Kratkoročna Statistika Usluga, Septembar 2022

  • 13/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za septembar 2022.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec septembar 2022. godine.

U septembru 2022. Godine, indeks prometa u uslužnim djelatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (septembar 2021.) iznosio je: Ugostiteljstvo (68,66%); Trgovina (40,35%); Transport i skladištenje (32,32%); Arhitektonsko i inženjerske delatnosti (25,77%); Informisanje i komunikacije (23,34%); Bar-Restorani (17,05%); i Turističke agencije (2,4%).

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima, u odnosu na isti mesec prethodne godine (septembar 2021. godine), bio je: Trgovina (32,5%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (23,11%); Informisanje  i komunikacije (16,52%); Transport i skladištenje (9,55%); Bar-Restorani (6,36%); Turističke agencije (2,32%); i Ugostiteljstvo (1,98%).

Nema pdf na srpski jezik