Kratkoročna Statistika Usluga, Oktobar 2022

  • 13/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za mesec oktobar 2022.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec oktobar 2022. godine.

U oktobru 2022. godine, indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (oktobar 2021.godine) iznosio je: Ugostiteljstvo (43.87%); Trgovina (38.06%); Turističke agencije (33.94%);  Arhitektonske i inženjerske delatnosti (22.64%); Informisanje i komunikacije (19.12%);  Bar-restorani (11.53%) i Transport i skladištenje (10.71%).                          

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine  (oktobar 2021) iznosio je: Trgovina (31.86%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (22.32%); Informisanje  i komunikacije (14.23%); Transport i Skladištenje (8.52%); Turističke agencije (6.88%); Bar-restorani (5.18%) i Ugostiteljstvo (1.54%); 

Nema pdf na srpski jezik