Kratkoročna Statistika Usluga, Novembar 2022

  • 13/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za mesec novembar 2022.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec novembar 2022. godine.

U novembru 2022. godine, indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (novembar 2021.godine) iznosio je: Turističke agencije (62.98%);  Arhitektonske i inženjerske delatnosti (49.27%); Ugostiteljstvo (48.77%); Trgovina (35.43%);  Informisanje i komunikacije (11.85%);  Bar-restorani (2.12%) i Transport i skladištenje (1.42%).                            

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine  (onovembar 2021) iznosio je: Trgovina (31.49%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (20.23%); Informisanje  i komunikacije (15.02%); Transport i Skladištenje (10.34%); Bar-restorani (6.47%); Turističke agencije (4.6%) i Ugostiteljstvo (0.29%)

Nema pdf na srpski jezik