Kratkoročna Statistika Usluga, Mart 2022

  • 13/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za mesec mart 2022.godine (2020 = 100)

Prema ovoj anketi, u martu 2022. godine indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (mart 2021.godine) povećan je kod: Trgovine (44.09%); Transporta i Skladištenja (8.3%); Hoteli (15.09%); Informisanje i komunikacije (24.54%) i Arhitektonske i Inženjerske Delatnosti (26.52%). Dok do pada je došlo kod: Bar-Restorani (-18.95%) i Turističke Agencije (-16.56%).      

Nema pdf na srpski jezik