Kratkoročna Statistika Usluga, Maj 2022

  • 12/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za mesec Maj 2022.godine (2020 = 100)

Prema ovoj anketi, u maj 2022. godine indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (maj 2021) iznosio je: Ugostiteljstvo (103.25%); Trgovina (48.43%); Turističke agencije (48,92%); Arhitektonsko-inženjerske delatnosti (46,14%); Transport i skladištenje (42,78%); Informacije i komunikacije (39,73%); i Bar-Restorani (27,21%).

Nema pdf na srpski jezik