Kratkoročna Statistika Usluga, K4 2021

  • 31/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročna Statistika Usluga, za četvrti kvartal (K4) 2021. godine (2017 = 100)

Indeksi trgovinskih pokazatelja, u K4 2021. godine, koji su zabeležili povećanje  su: Indeks neto obima prodaje  povećan je za 22.84%, Indeks broja zaposlenih povećan je za 6.15%, u poređenju  sa istim periodom prethodne godine.

Indeksi pokazatelja Transporta, Skladištenja i Pošte, u K4 2021. godine, bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 29.67% dok Indeks broja zaposlenih povećan je za 25.29%, u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K4 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Bar-Restorani, u K4 2021. godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 76.01% dok Indeks broja zaposlenih zabeležio je povećanje za 4.76% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K4 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Informisanje i komunikacije, u K4 2021. godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 14.42%, dok Indeks broja zaposlenih povećan je za 30.79% u poređenju sa K4 2020.godine.

Nema pdf na srpski jezik