Kratkoročna Statistika Usluga, K4 2020

  • 31/03/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) po prvi put je objavila rezultate Kratkoročnih Statistika Usluga, za period K4 2020. godine (2017 = 100).

U ovoj publikaciji su prikazani podaci o indeksima pokazatelja u: trgovini, transportu, skladištenju i pošti, barovima-restoranima i informisanje i komunikacije.

Indeksi pokazatelja u trgovini u četvrtom kvartalu (K4) 2020.godine su sledeći: Indeks neto obima prodaje zabeležio je pad za (-22.34%), u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2019); Indeks broja zaposlenih zabeležio je pad za (-16.38%) u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2019).

Indeksi pokazatelja u transportu, skladištenju i pošti u K4 2020.godine prikazani su kao što sledi: Indeks neto obima prodaje zabeležio je pad za (-10.46%) u poređenju sa K4 2019 .godine; Indeks broja zaposlenih zabeležio je pad za (-18,19%) u poređenju sa K4 2019.godine.

Indeksi pokazatelja u barovima-restoranima, u K4 2020.godine, prikazani su kao to sledi: Indeks neto obima prodaje zabeležio je pad za (-21.89%) u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2019); Indeks broja zaposlenih povećao se za 15.01% u K4 2020.godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2019).

Indeksi pokazatelja u informisanje i komunikacije u K4 2020.godine prikazani su kao to sledi: Indeks neto obima prodaje povećan je za 9.87% u K4 2020.godine  u poređenju sa K4 2019.godine; Indeks broja zaposlenih zabeležio je pad za (-18.70%) u K4 2020.godine u poređenju sa K4 2019.godine.

Nema pdf na srpski jezik