Kratkoročna Statistika Usluga, K3 2021

  • 29/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročna Statistika Usluga, za za treći kvartal (K3) 2021. godine (2017 = 100).

Indeksi trgovinskih pokazatelja, u K3 2021. godine, bili su: Indeks neto prodaje u količini povećan je za 54.55%, Indeks broja zaposlenih povećan je za 7.45%, u poređenju  sa istim periodom prethodne godine (K3 2020).

Indeksi pokazatelja Transporta, Skladištenje i Pošte, u K3 2021. godine, bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 112.03% dok Indeks broja zaposlenih povećan je za 31.15%, u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K3 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Bar-Restorani, u K3 2021. godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 150.20% dok Indeks broja zaposlenih zabeležio je rast od 10.76% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K3 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Informisanje i komunikacije, u K3 2021. godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 27.58%, dok Indeks broja zaposlenih povećao se za 37.29% u poređenju sa K3 2020.

Nema pdf na srpski jezik