Kratkoročna Statistika Usluga, K2 2021

  • 28/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročna Statistika Usluga, za drugi kvartal (K2) 2021. godine (2017 = 100).

Indeksi trgovinskih pokazatelja, u drugom kvartalu 2021. godine, bili su: Indeks neto prodaje u količini povećan je za 48.43%; Indeks broja zaposlenih povećan je za 14.88% u poređenju  sa istim periodom prethodne godine (K2 2020).

Indeksi pokazatelja Transporta, Skladištenje i Pošte, u K2 2021. godine, bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 105.48% dok Indeks broja zaposlenih povećan je za 55.10% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K2 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Bar-Restorani, u K2 2021. Godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 204.11%, dok Indeks broja zaposlenih zabeležio je rast od 34.12% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine (K2 2020).

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Informisanje i komunikacije, u K2 2021. Godine bili su: Indeks neto obima prodaje povećan je za 41.88%, dok Indeks broja zaposlenih povećao se za 48.46% u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K2 2020).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Usluga posetite: https://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkoročna-statistika

Nema pdf na srpski jezik