Kratkoročna Statistika Usluga, K1 2021

  • 29/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) na osnovu Plana Rada za 2021. godinu, pripremila je publikaciju rezultata Kratkoročnih Statistika Usluga, za prvi kvartal K1 2021. godine (2017 = 100).

Kroz ovu publikaciju su prikazani sledeći podaci:Indeksi pokazatelja u aktivnosti Trgovine, prikazani su na sledeći način: Indeks neto prodaje zabeležio je povećanje za 15.69% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine; Indeks broja zaposlenih povećan je za 6.37% u poređenju  sa istim periodom prethodne godine.

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Transportaa, Skladištenje i Pošte, u prvom kvartalu 2021. godine, prikazani su na sledeći način: Indeks neto obima prodaje smanjen je za 8.04% u poređenju sa  prvim kvartalom 2020.godine; Indeks broja zaposlenih povećan je za 46.37% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine.

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Bar-Restorani, u prvom kvartalu 2021. godine, prikazani su na sledeći način: Indeks neto obima prodaje povećan je za 100.78%, u poređenju sa istim periodom prethodne godine; Indeks broja zaposlenih zabeležio je rast od 9.10% u poređenju sa  istim periodom prethodne godine.

Indeksi pokazatelja u aktivnosti Informisanje i komunikacije, u prvom kvartalu 2021. godine, prikazani su na sledeći način: Indeks neto obima prodaje povećan je za 20.29% u poređenju  sa prvim kvartalom 2020.godine; Indeks broja zaposlenih povećao se za 37.70% u poređenju na prvim kvartalom 2020.godine.

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Usluga posetite http://ask.rks-gov.net/.

Nema pdf na srpski jezik