Kratkoročna Statistika Usluga, Jun 2022

  • 13/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za jun 2022.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec jun 2022. godine.

U junu 2022. godine, indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (jun 2021.godine) iznosio je: Hoteli (88.03%); Informacije i komunikacije (55.31%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (48.94%); Trgovina (47.61%); Transport i skladištenje (38.93%); Turističke agencije (27.07%) i Bar-restorani (21.26%).

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima u junu 2022. godine u poređenju sa junom 2021. godine iznosio je: Trgovina (34.85%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (10.16%); Transport i skladištenje (9.83%); Hoteli (7.6%); Bar-restorani (6.87%); Informacije i komunikacije (6.83%) i Turističke agencije (4.41%).

Nema pdf na srpski jezik