Kratkoročna Statistika Usluga, Jul 2022

  • 13/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za jul 2022.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec jul 2022. godine.

U julu 2022. godine, indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (jul 2021.godine) iznosio je: Hoteli (56.31%); Trgovina (38.09%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (38.05%); Informisanje i komunikacije (36.12%); Transport i skladištenje (9.37%); Bar-restorani (5.16%) i Turističke agencije (-6.25%).

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima u julu 2022. godine u poređenju sa julom 2021. godine iznosio je: Trgovina (33.92%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (22.53%); Informisanje  i komunikacije (10.63%); Transport i skladištenje (9.97%); Hoteli (7.17%); Bar-restorani (5.33%) i Turističke agencije (3.52%).

Nema pdf na srpski jezik