Kratkoročna Statistika Usluga, Februar 2023

  • 15/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Usluga, predstavljajući indeks obima usluga za mesec februar 2023.godine (2020 = 100)

Ovo anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi napredak u sektoru usluga za mesec februar 2023. godine.

U februaru 2023. godine, indeks prometa u uslužnim delatnostima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (februar 2022.godine) zabeležio je povećanje u ovim podgrupama: Turističke agencije (104.38%); Hoteli (72.28%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (43.92%); Trgovina (34.5%);  Transport i skladištenje (21.78%); Informisanje i komunikacije (21.72%);  Bar-restorani (16.9%)

Dok, broj zaposlenih u uslužnim delatnostima, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine  (februar 2022) zabeležio je povećanje u ovim podgrupama: Trgovina (31.44%); Arhitektonske i inženjerske delatnosti (18.93%); Informisanje  i komunikacije (11.62%); Transport i Skladištenje (11.2%); Turističke agencije (3.37%); Bar-restorani (3.06%) i Hoteli (0.37%).

Nema pdf na srpski jezik