Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, Mart 2022

  • 13/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoroćne Statistike Trgovine na Malo za mesec mart 2022.godine.

U martu 2022. godine struktura prometa povećana je kod: Trgovine malo prehrambenim proizvodima, pićem i duvanom, u specijalizovanim prodavnicama (22.94%); Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (20.34%); Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (4.65%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (-35.87%); Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i štandova (putem pošte ili interneta) (-25.37%); Trgovine na malo van prodavnica, tezgi i pijaca (-21.75%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (-14.19); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (-11.32%) i Trgovina na malo ostalim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (-9.32%).

U martu 2022. godine struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je:Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.48%); Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (1.48%);   Trgovina na malo ostalim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (0.89%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo van prodavnica, tezgi i pijaca (-39.93%); Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i štandova (putem pošte ili interneta) (-26.11%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (-19.79%); Trgovine malo prehrambenim proizvodima, pićem i duvanom, u specijalizovanim prodavnicama (-10.75%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (-5.10%) i Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (-3.10%).

Nema pdf na srpski jezik