Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K4 2018

  • 20/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Trgovine na Malo“ za četvrti kvartal (K4) 2018.godine.                                              

Na osnovu objavljenih podataka, u K4 2018.godine  u  odnosu na  K3 2018.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za 15.3%; Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za 4.6%; Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 2.1%;  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama 1.6%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za 0.2%.

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod: Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (-9%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (-3.1%) i Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (-1.0%).

U poređenju sa K4 2017. godine u K4 2018. godine do povećanja došlo je kod:  Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za (40.3%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (39.2%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za (27.2%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za (25.9%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (19%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (14.5%).

Dok pad je zabeležen kod:  Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (-11.5%) i  Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (-10.6%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike