Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K4 2017

  • 21/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo" za četvrti kvartal (K4) 2017.godine.                                               

Na osnovu objavljenih podataka, u četvrtom  kvartalu  2017.godine  u  odnosu na prethodni  kvartal (K3-2017) je primećen rast kod: Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (8.9%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (8.7%); Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (7.4%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (5.5%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (4.0%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (3.5%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  (0.8%), dok kod  Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama nema bilo kakve promene.

U odnosu na četvrti kvartal 2016. godine u četvrtom kvartalu 2017. godine došlo je do povećanja kod: Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (23.0%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (22.5%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (8.8%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (6.8%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (6.0%) i Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (4.2%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za K4 2017, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike