Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K3 2018

  • 19/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo“ za treći kvartal (K3) 2018.godine.                                              

Na osnovu objavljenih podataka, u K3 2018.godine  u  odnosu na  K2 2018.godine je primećen rast kod: Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama za 14.1%; Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za 9.0%, Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za 7.1%, Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama  za 2.1% i kod Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama  0.7%.

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen kod Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (14.7%), Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za (2.7%) i kod Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama za (1.5%).

Za više informacija o Statistikama Trgovine na Malo za K3 2018.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.

 

Nema pdf na srpski jezik